fbpx

• Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy.

Jesteś pracodawcą?

Czy wiesz, że...

pracownik robi sobie średnio 5 kilkuminutowych przerw w ciągu pracy na papierosa? Przez 250 dni pracy w ciągu roku poświęca na palenie łącznie 160 godzin, a tym samym nie pracuje ok. 20 dni w roku.

To realne starty finansowe, które można liczyć nawet w tysiącach. Tracisz na tym Ty i Twoi pracownicy. Wesprzyj ich w walce z nałogiem!

Palenie w miejscu pracy przyczynia się do:

 

Jak Twoja firma może zostać uczestnikiem projektu “Nie palę, bo…”?

 

Przeczytaj regulamin uczestnika projektu informacyjno-edukacyjnego “Nie palę, bo…” 

  1. Projekt informacyjno-edukacyjny “Nie palę, bo…” (zwany dalej “Projektem”) adresowany jest do pracodawców oraz pracowników z całej Polski (16 województw)

    Projekt informacyjno-edukacyjny “Nie palę, bo…” organizowany jest przez Pracodawcy RP (zwanym dalej Organizatorem) i jest realizacją programu: „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy” w ramach Działania 4. „Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych” Celu Operacyjnego 2. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Administratorem danych osobowych jest ArteMis Creation Sp. z o.o., ul. Syta 114U, 02-987 Warszawa.  

  2. Uczestnikiem Projektu informacyjno-edukacyjnego może być Pracodawca oraz Pracownik.

  3. W ramach Projektu uczestnicy, którzy zadeklarują swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego będą otrzymywali materiały informacyjne i edukacyjne oraz zaproszenia do udziału w akcjach prowadzonych w ramach Projektu i zaangażują się aktywnie w działania prowadzące do osiągnięcia celu: ograniczenia problemu używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych oraz zwiększenia świadomości na temat szkodliwości wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych. Nazwy firm zgłoszonych do projektu będą publikowane na stronie internetowej projektu “Nie palę, bo…” oraz na profilach w mediach społecznościowych projektu “Nie palę, bo…” tj. Facebook, Instagram, LinkedIn. 

  4. W czasie trwania Projektu Uczestnicy będą otrzymywali od Organizatora informacje oraz materiały reklamowe tj. ulotki, koszulki, długopisy, notatniki i inne w celu szerzenia wiedzy i zachęcania swoich pracowników i znajomych do ograniczenia używania wyrobów tytoniowych i powiązanych.

  5. Pracodawca zgłaszający udział w Projekcie zobowiązany jest do poinformowania wszystkich swoich pracowników o udziale w Projekcie oraz rozdawania materiałów reklamowych, które otrzyma od Organizatora.

  6. Wszystkie informacje na temat przebiegu Projektu i organizowanych akcjach będą umieszczane na stronie: www.niepalebo.pl.

  7. Czas trwania projektu informacyjno-edukacyjnego “Nie palę, bo…”: 1.12.2019-31.12.2020.

Liczymy, że misja i cel projektu informacyjno-edukacyjnego „Nie palę, bo…” spotka się z Twoim zainteresowaniem, 
a tym samym Twoja firma zostanie zgłoszona do Projektu.

Razem promujmy życie bez papierosa!
 

Wprowadzanie działań antynikotynowych w miejscu pracy rządzi się takimi samymi prawami, 
jak wdrażanie każdej innej zmiany organizacyjnej. Zacznij z nami!

Formularz zgłoszeniowy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO “NIE PALĘ, BO…”

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcemy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach. Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie przetwarzany Państwa dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w ramach organizacji Projektu informacyjno-edukacyjnego “Nie palę, bo…” jest Artemis Creation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-987, przy ulicy Sytej 114U, NIP 522 30 52 22.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@arte-mis.com
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Projektu informacyjno-edukacyjnego  „Nie palę ,bo…”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgody osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w wydarzeniu.
6. Dane nie udostępniane podmiotom zewnętrznym w tym w szczególności agencjom PR, kontrahentom wykonującym czynności serwisowe z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 powyżej.
8. Uczestnikom wydarzenia, którzy podają swoje dane osobowe przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Uczestnikom wydarzenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe Uczestników wydarzenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.