• Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy.

Jesteś pracodawcą?

Czy wiesz, że...

pracownik robi sobie średnio 5 kilkuminutowych przerw w ciągu pracy na papierosa? Przez 250 dni pracy w ciągu roku poświęca na palenie łącznie 160 godzin, a tym samym nie pracuje ok. 20 dni w roku.

To realne starty finansowe, które można liczyć nawet w tysiącach. Tracisz na tym Ty i Twoi pracownicy. Wesprzyj ich w walce z nałogiem!

Palenie w miejscu pracy przyczynia się do:

 • większej absencji pracowników
 • dłuższych zwolnień lekarskich, wynikających z wolniejszego powrotu do zdrowia po infekcjach
 • obniżonej koncentracji podczas pracy
 • niższej wydajności pracy
 • narażania współpracowników na bierne palenie
 • wyższego zagrożenia BHP
 • konfliktogennych podziałów na pracowników palących i niepalących
 • negatywnego wizerunku firmy w oczach klientów i gości mijających grupki palaczy

 

Jak Twoja firma może zostać uczestnikiem kampanii “Nie palę, bo…”?

 

Przeczytaj regulamin uczestnika kampanii edukacyjno-informacyjnej “Nie palę, bo…” 

 1. Kampania edukacyjno-informacyjna “Nie palę, bo…” (zwana dalej “Kampanią”) adresowana jest do pracodawców oraz pracowników z całej Polski (16 województw)

 2. Kampania edukacyjno-informacyjna organizowana jest przez Pracodawcy RP (zwanym dalej Organizatorem) i jest realizacją programu: „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy” w ramach Działania 4. „Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych” Celu Operacyjnego 2. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 3. Uczestnikiem Kampanii edukacyjno-informacyjnej może być Pracodawca oraz Pracownik.

 4. W ramach Kampanii uczestnicy, którzy zadeklarują swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego będą otrzymywali materiały informacyjne i edukacyjne oraz zaproszenia do udziału w akcjach prowadzonych w ramach Kampanii i zaangażują się aktywnie w działania prowadzące do osiągnięcia celu: ograniczenia problemu używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych oraz zwiększenia świadomości na temat szkodliwości wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.

 5. W czasie trwania Kampanii Uczestnicy będą otrzymywali od Organizatora informacje oraz materiały reklamowe tj. ulotki, koszulki, długopisy, notatniki i inne w celu szerzenia wiedzy i zachęcania swoich pracowników i znajomych do ograniczenia używania wyrobów tytoniowych i powiązanych.

 6. Pracodawca zgłaszający udział w Kampanii zobowiązany jest do poinformowania wszystkich swoich pracowników o udziale w Kampanii oraz rozdawania materiałów reklamowych, które otrzyma od Organizatora.

 7. Wszystkie informacje na temat przebiegu Kampanii i organizowanych akcji będą będą umieszczane na stronie: www.niepalebo.pl.

 8. Czas trwania kampanii edukacyjno-informacyjnej: 1.12.2019-31.12.2020.

Liczymy, że misja i cel Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Nie palę, bo…” spotka się z Twoim zainteresowaniem, 
a tym samym Twoja firma zostanie zgłoszona do Kampanii.

Razem promujmy życie bez papierosa!
 

Wprowadzanie działań antynikotynowych w miejscu pracy rządzi się takimi samymi prawami, 
jak wdrażanie każdej innej zmiany organizacyjnej. Zacznij z nami!

Formularz zgłoszeniowy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ “NIE PALĘ, BO…”

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcemy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach. Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie przetwarzany Państwa dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w ramach organizacji Kampanii informacyjno-edukacyjnej “Nie palę, bo…” jest Artemis Creation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-987, przy ulicy Sytej 114U, NIP 522 30 52 22.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@arte-mis.com
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Kampanii informacyjno-edukacyjnej  „Nie palę ,bo…”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgody osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w wydarzeniu.
6. Dane nie udostępniane podmiotom zewnętrznym w tym w szczególności agencjom PR, kontrahentom wykonującym czynności serwisowe z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 powyżej.
8. Uczestnikom wydarzenia, którzy podają swoje dane osobowe przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Uczestnikom wydarzenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe Uczestników wydarzenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.